• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu obejmują m.in:

  • ewidencje sprzedaży,
  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,,
  • ewidencja wyposażenia,,
  • rozliczenia z ZUS i urzędami,,
  • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),,
  • rozliczenia roczne.,

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.