• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Usługi w zakresie rejestracji nowej działalności

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
  • kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej,
  • dokonanie rejestracji w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
  • doradztwo w zakresie rejestracji VAT.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.