• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Katarzyna Kwiatkowska

Biegły rewident wpisany na listę KRBR pod nr 12 718

Katarzyna Boć

Biegły rewident wpisany na listę KRBR pod nr 13 113

Robert Leszczyński

Broker Ubezpieczeniowy wpisany do rejestru KNF z nr zezwolenia 831/00
 

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.