• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Profesjonalizm


Nasz zespół działa pod kierunkiem doświadczonego biegłego rewidenta, wieloletniego dyrektora finansowego pełniącego swoją funkcję w korporacji międzynarodowej. Posiadamy też certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wykonujemy wszelkie obowiązki z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Biegli rewidenci wykonują zawód zaufania publicznego.
  • Biegli rewidenci stale ponoszą kwalifikacje zawodowe regularnie uczestnicząc w obowiązkowych szkoleniach zawodowych. Zapewnia to zawsze aktualną wiedzę na temat rachunkowości i podatków co zapewnia ich klientom poczucie bezpieczeństwa.
  • Biegli rewidenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej co stanowi gwarancje bezpieczeństwa.
  • Biegły rewident jako profesjonalista jest partnerem w biznesie, dba o czas i pieniądze klienta stojąc na straży jego praw.

Zaufanie


Mamy świadomość, że tylko zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi tworzy najwyższą wartość współpracy.

Odpowiedzialność


Jesteśmy odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb naszych Klientów celem zapewnienia wzrostu ich wartości biznesowej. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Poufność


Wszelkie informacje dotyczące Klientów i prowadzonej przez nich działalności są objęte klauzulą poufności.