• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Usługi kadrowo-płacowe

  • sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
  • sporządzanie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
  • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
  • sporządzanie i prowadzenie zgodnie z przepisami kartotek osobowych.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.