• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Inne usługi

  • sporządzanie raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych dla właścicieli według standardów ustalonych
  • doradztwo w przygotowaniu polityki rachunkowości wymaganej przepisami,
  • doradztwo z zakresu rachunkowości,
  • wyprowadzanie zaległości księgowych

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.