• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Audyt podatkowy

Rezultatem audytu jest Raport wskazujący ujawnione błędy, przeoczenia oraz niedopełnienia obowiązków, które stanowią ryzyka w zakresie kalkulacji naliczeń i rozliczeń zobowiązań publicznoprawnych.

W trakcie prac nie tylko wskazujemy naruszenia obowiązków prawno-podatkowych i prawa, ale także zalecamy odpowiednie korekty, wprowadzenie procedur lub ich uzupełnień, dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Stosowane przez nas metody audytu umożliwiają identyfikację ryzyk błędnych naliczeń i rozliczeń zobowiązań z tytułu VAT, PIT, ZUS, CIT i innych podatków i opłat.
 

Stosowane przez nas procedury obejmują:
  • analizy rejestrów, deklaracji i rozrachunków podatku VAT, przychodów, kosztów, ich kwalifikacji, ewidencji i rozliczeń oraz prawidłowości rozliczeń podatkowych.
  • analizy dokumentacji pracowniczej, rozliczeń kosztów, PIT, ZUS, w tym z tytułu umów rodzących obowiązki w ZUS, PIT i innych tytułów publicznoprawnych.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.