• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) obejmują m.in:

  • zapisy w księgach handlowych,
  • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
  • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27 łącznie z JPK
  • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
  • rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.