• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085
1. Liczba zatrudnionych
2. Przychody i zrównane z nimi
3. Wynik finansowy netto
4. Suma bilansowa
5. Liczba dostawców
6. Liczba odbiorców
7. Firma audytorska